КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ЗДРАВЕТО

 ЧИСТОТА - ЕНЕРГИЯ - ХАРМОНИЯ

 

Програмата “Чистота – Енергия – Хармония” е уникална система за поддържане здравето на всички органи и системи на човека на нивото на клетките,  от които те са съставени. От научна гледна точка това е напълно оправдано,  защото всяка болест започва със заболяване на отделната клетка и чак след  това обхваща целия орган. Това означава, че като въздействаме върху състоянието на клетките, ние въздействаме върху най-ранните причини за болестта.  За да защитим или възстановим здравето на клетката, ние трябва да знаем какви фактори могат да застрашават нормалната жизнена дейност и здравето на  тази клетка. Независимо от многообразието на заболяванията при човека, в  основата на всички клетъчни нарушения лежат три главни причини:

 

 

Това са трите фундаментални причини в основата на повечето нарушения на здравето. Всеки от нас може да разбере и да се научи своевременно да въздейства  върху тях, за да може да своевременно да се предпази от усложнения и да поддържа здравето си.  Именно от разбирането на тези предразполагащи фактори започва пътят към истинското здраве, което се създава от три основни елемента – чистота на вътрешната среда, висока адаптационна енергия и хармонично  функциониране на клетките на нашия организъм.

Именно по този път – чрез очистване, възстановяване на адаптационните ресурси и хармонизиране на клетъчните функции – хранителните добавки на  Корпорация “Сибирско здраве” спомагат за поддържане на здравето. Тези основни принципи  на лечение и профилактика на повечето най-разпространени заболявания определят трите основни направления, в които се разработват и създават нашите продукти:


ЧИСТОТА 

ендоекологична корекция чрез хранителни добавки, които подпомагат очистването на вътрешната среда на организма от шлаки,  токсини и други вредни вещества

 

Ендоекология – чистота на вътрешната среда на организма

Ендоекологията е наука, която разработва методите и средствата, позволяващи да се поддържа вътрешната чистота на организма, и по този начин осигурява нормалната жизнена дейност на всички органи и тъкани. Ендоекологията е ново разклонение на научната медицина, което е призвано не да лекува заболявания, а на първо място да се занимава с профилактика, което е изключително важно в съвременните условия.


ЕНЕРГИЯ

адаптогенна корекция чрез хранителни добавки на основата на природни  адаптоген

 

Адаптационна медицина – от глъбините на вековете


Без съмнение, в процеса на еволюцията човекът е намирал не само вътрешни си резерви за самосъхранение, но е използвал и различни природни вещества, притежаващи адаптогенни свойства. Известно е, че адаптогените са използвани широко в народната медицина в Сибир, Китай, Алтай, Тибет и другите страни от Югоизточна Азия. Сведения за това могат да се намерят в най-древните медицински трактати на тибетската и индийската медицина. Идеите на древните лечители не са загубили актуалността си и в съвременната наука - съществува направление в медицината, което се занимава с възможностите за приспособяване на човека към външната среда, а също така се разработват методи и средства за повишаване на тези възможности, които наричаме адаптационна медицина. 

 


ХАРМОНИЯ

метаболитна корекция чрез хранителни добавки, попълващи недостига на  основни биологично активни вещества и нормализиращи баланса на жизнено важните вътреклетъчни  процеси

 

Хронобиология – биоритми и здраве

Хронобиологията е наука, изучаваща условията за възникване, природата, закономерностите и значението на билогичните ритми, а също и връзката между биоритмите и здравето на човека.

 

 

ЧИСТОТА

 

ендоекологична корекция чрез хранителни добавки, които подпомагат очистването на вътрешната среда на организма от шлаки, токсини и други вредни вещества

 

 

ЕНЕРГИЯ

 

адаптогенна корекция чрез хранителни добавки на основата на природни адаптогени от растителен и животински произход;

 

 

ХАРМОНИЯ

 

метаболитна корекция чрез хранителни добавки, попълващи недостига на основни биологично активни вещества и нормализиращи баланса на жизнено важните вътреклетъчни процеси.

 

 

 

 

 


©2018г. "Сибирско здраве - Русе" ЕООД - All Rights Reserved® | Дизайн и поддръжка: Web Designs Ltd.™ Version: 4.1.0 Нагоре