Чистота. Детоксикация. Ендоекология

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ЗДРАВЕТО

 ЧИСТОТА - ЕНЕРГИЯ - ХАРМОНИЯ

Програмата “Чистота – Енергия – Хармония” е уникална система за поддържане здравето на всички органи и системи на човека на нивото на клетките,  от които те са съставени. От научна гледна точка това е напълно оправдано,  защото всяка болест започва със заболяване на отделната клетка и чак след  това обхваща целия орган. Това означава, че като въздействаме върху състоянието на клетките, ние въздействаме върху най-ранните причини за болестта.  За да защитим или възстановим здравето на клетката, ние трябва да знаем какви фактори могат да застрашават нормалната жизнена дейност и здравето на  тази клетка. Независимо от многообразието на заболяванията при човека, в  основата на всички клетъчни нарушения лежат три главни причини:

 

  • първо, върху клетката могат да въздействат външни фактори (токсични вещества, попаднали от околната среда, метаболити и вредни продукти от обмяната), които замърсяват междуклетъчното пространство, т.е. външната  среда на клетката;
  • второ, това е изтощаването на адаптационните ресурси на клетките, т.е.  намаляване на тяхната способност да се приспособяват и да се противопоставят на различни физични и химични фактори. Нормално всяка клетка  има много големи запаси издръжливост, които й позволяват успешно да  съществува в условията на постоянно променяща се околна среда. При намаляване на адаптационните ресурси неизбежно настъпва увреждане на  клетките и се развива някаква болест;
  • трето, това е нарушаването на вътреклетъчните процеси в резултат на недостиг на регулаторни биологично активни вещества, които получаваме от  храната. Това са преди всичко витамини, витаминоподобни съединения,  микроелементи и други хранителни вещества, които по време на цялата ни  еволюция са постъпвали в организма и са регулирали много вътреклетъчни процеси.

 

Това са трите фундаментални причини в основата на повечето нарушения на здравето. Всеки от нас може да разбере и да се научи своевременно да въздейства  върху тях, за да може да своевременно да се предпази от усложнения и да поддържа здравето си.  Именно от разбирането на тези предразполагащи фактори започва пътят към истинското здраве, което се създава от три основни елемента – чистота на вътрешната среда, висока адаптационна енергия и хармонично  функциониране на клетките на нашия организъм.

Именно по този път – чрез очистване, възстановяване на адаптационните ресурси и хармонизиране на клетъчните функции – хранителните добавки на  Корпорация “Сибирско здраве” спомагат за поддържане на здравето. Тези основни принципи  на лечение и профилактика на повечето най-разпространени заболявания определят трите основни направления, в които се разработват и създават нашите продукти:


ЧИСТОТА 

ендоекологична корекция чрез хранителни добавки, които подпомагат очистването на вътрешната среда на организма от шлаки,  токсини и други вредни вещества

 

Ендоекология – чистота на вътрешната среда на организма

Ендоекологията е наука, която разработва методите и средствата, позволяващи да се поддържа вътрешната чистота на организма, и по този начин осигурява нормалната жизнена дейност на всички органи и тъкани. Ендоекологията е ново разклонение на научната медицина, което е призвано не да лекува заболявания, а на първо място да се занимава с профилактика, което е изключително важно в съвременните условия.


 

Покажи:
Сортиране по:
24.00 лв.
36.00 лв.
31.20 лв.
30.00 лв.
31.20 лв.
28.80 лв.
31.20 лв.
51.60 лв.
60.00 лв.
Based on 1 reviews.
13.20 лв.
57.60 лв.
Based on 1 reviews.
69.60 лв.
Нагоре